logo
Open Close

Rekisteriseloste

1 Rekisterin- pitäjäNimi
Snellmanin Kokkikartano Oy

Osoite
Jäspilänkatu 27, 04250 Kerava
2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissaNimi
Kuluttajapalvelu

Osoite
Jäspilänkatu 27,
04250 Kerava

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
kuluttajapalvelu@kokkikartano.fi
Puh: 029 0067 800 (arkisin klo 14.00 – 16.00)
3 Rekisterin nimiAsiakaspalauterekisteri
4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitusHenkilötietoja kerätään pelkästään asiakaspalautteiden tietojen yhteydessä. Asiakaspalautteiden perusteella Snellmanin Kokkikartano Oy voi olla yhteydessä palautteen antajaan mahdollisten lisäselvitysten, tuotekorvausten tai vahingonkorvausta koskevien asioiden osalta.

Tietoja voidaan käyttää Snellmanin Kokkikartano Oy:n toiminnan kehittämiseen, tuoteturvallisuuden parantamiseen
ja tilastollisiin tarkoituksiin.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.
5 Rekisterin tietosisältöHenkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Postiosoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tuotteen yksilöidyt tiedot
6 Säännönmu- kaiset tieto- lähteetHenkilötiedot saadaan ainoastaan tiedot antaneelta henkilöltä.
7 Tietojen sään- nönmukaiset luovutuksetHenkilötiedot ovat ainostaan Snellmanin Kokkikartano Oy:n tai Snellman konsernin käytössä eikä niitä luovuteta kenellekään ulkopuoliselle taholle. Rekisterissä olevat tiedot hävitetään, kun niitä ei enää tarvita tai käyttäjä pyytää niiden hävittämistä.
8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelleA Manuaalinen aineisto
Rekisteriä ei luovuteta Snellman konsernin ulkopuolisille tahoille.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Snellman konsernin sisäisen verkon käyttöoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Snellman konsernin salasanasuojatuilla palvelimilla.